Klippet

Som en modern Robin Hood när snabbköpsanställda bestämmer sig för att ta sig ur hopplösheten.

Filmen blir en ordentlig kängspark till matindustrin när man får se hur fullt ätbar mat slängs och förstörs av de butiksanställda. Men några av dem bestämmer sig för att ta tillvara delar av den kasserade maten för att sälja den vidare till vrakpris. En varm och humoristisk film om att ta tag i sitt liv och inte vänta på att någon annan ska göra det.

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Tuesday, February 2, 2016