Klimatkrisens Sverige - Så förändras vårt land från norr till söder

Författaren menar att det trots allt är bättre att se fakta än att ignorera dem, något man får ha i åtanke när man läser den här boken. För det ÄR tung läsning, och det är nog lätt att inte VILJA ta till sig det som står om de snabba förändringar i växt- och djurliv som håller på att ske (det går som fortast på den norra delen av planeten). Man får liksom författaren hoppas att bl.a. den här boken leder till att fler engagerar sig i frågan.

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Tuesday, December 8, 2020