Klassbesök

Välkommen med din klass till biblioteket!

Skolelever tittar på böcker

Alla elever är välkomna till biblioteken. Biblioteken har böcker på många språk och olika typer av medier som är anpassade till olika sätt att läsa.  Förutom den kontinuerliga skolbiblioteksverksamheten erbjuds elever besök på något av Borås Stads folkbibliotek.

Alla barn får bibliotekskort vid 6 års ålder och inbjuds med sin förskoleklass att komma till sitt närmaste bibliotek. 

Kulturkatalogen är ett av verktygen framtagen av Kulturförvaltningen för en framgångsrik skola och förskola, där finns alla kulturarrangemang samlade, som  riktar sig mot förskolor och skolor.

Bibliotekskort för lärare

Med ett bibliotekskort för lärare kan du som pedagog låna böcker och andra medier som används i undervisningen på din skola. Det kan tex handla om att eleverna ska låna bänkböcker till undervisningen eller andra böcker att använda i undervisningen på något sätt.

  • Lånetiden är densamma som på vanliga bibliotekskort.
  • Omlån, du kan själv göra omlån via vår hemsida Biblioteken i Borås genom att skapa ett användarkonto där. Du kan låna om en bok tre gånger om den inte är reserverad till annan låntagare.
  • Din PIN-kod registerar du på biblioteket när du får ditt kort. Samma PIN-kod används i utlåningsautomaterna. Om lånen blir försenade skickar biblioteket ut en påminnelse till skolan.

Bibliotekskortet för lärare är ett arbetskort registrerat i ditt namn, men det är skolan som har det yttersta ansvaret för de lån som registrerats på kortet. Skulle en bok som du har lånat på ditt arbetskort komma bort är det skolan som har ansvar för ett ersätta den. Det finns inga hinder för att ha ett lärararkort och ett privatkort samtidigt.

De böcker som eleverna ska använda i skolarbetet ska lånas på ett lärarkort eller på ett elevkort om de lånas på det egna Skolbiblioteket.

Tveka inte att höra av dig om något känns oklart!

VÄLKOMMEN till biblioteket!

Hur går besöket till?

Besöket utformas tillsammans med respektive bibliotekarie med hänsyn till hur stor elevgruppen är i förhållande till bibliotekslokalen. Varje bibliotek avgör hur stora grupper man kan ta emot. God framförhållning är nödvändig så att besöken kan planeras in. Läraren tar kontakt med Stadsbiblioteket eller det folkbibliotek i elevernas stadsdel som ligger närmast, och bokar ett besök med rundvandring och ev boktips eller högläsning. Nedan finns våra kontaktuppgifter:

Kontakta oss för att boka in klassbesök:

Stadsbiblioteket

Telefon: 033-35 76 30 

Epost: stadsbiblioteket.barn@boras.se

Norrbyhuset

Telefon: 033-35 32 41 

Epost: norrbyhuset@boras.se

Byttorps bibliotek

Telefon: 033-35 76 31

Epost: byttorps.bibliotek@boras.se

Sandareds bibliotek 

Telefon: 033-35 88 72 

Epost: sandareds.bibliotek@boras.se

Dalsjöfors bibliotek

Telefon: 033-35 87 50 

Epost: dalsjofors.bibliotek@boras.se

Sjöbo bibliotek 

Telefon: 033-35 76 34 

Epost: sjobo.bibliotek@boras.se

Fristads bibliotek

Telefon: 033-35 88 09 

Epost: fristad.bibliotek@boras.se

Trandareds bibliotek

Telefon: 033-35 80 86 

Epost: trandared.bibliotek@boras.se

Hässlehuset

Telefon: 033-35 38 91 

Epost: hassleholmen.bibliotek@boras.se 

Viskafors bibliotek

Telefon: 033-35 89 21

Epost: viskafors.bibliotek@boras.se

Kristinebergs bibliotek

Telefon: 033-35 38 14 

Epost: kristineberg.bibliotek@boras.se