KLass 1 Rönnen

Följ med Hedda till skolan under hennes första skolår.

Hedda är en av 18 stycken barn som börjar i klass 1 Rönnen. Det är ganska pirrigt. Hon får alltså sjutton nya klasskamrater att lära sig namnen på, och lära känna. Man får veta hur det är med svenskalektioner, skolmat, raster och annat som händer för klass 1 Rönnen. Ända fram till skolavslutningen och sommarlovet. Det låter kanske som en riktigt tjock bok? Men det är en bok med 25 sidor och färgbilder. Det verkar faktiskt roligt att gå i klass 1 Rönnen!

Audience:

Tags:

Review by: Emma Berge-Kleber Thursday, August 21, 2014