Jord, hopp och kärlek - Att bygga matjord och reparera ekosystem

En hoppfull bok om regenerativt jordbruk, alltså om att varsamt bruka jorden samtidigt som man också bygger upp den i samarbete med betande djur. Det är ingen handbok, men här intervjuas några bönder som valt en annan väg en den gängse. Om kärlek till planeten och en väg fler och fler anser att vi måste ta. Boken är konstnärligt och rikt illustrerad av fotografen Jeanette Andersson.

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Tuesday, February 16, 2021