Intra

Om flerfunktionshinder och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle

Intra är en kultur- och facktidskrift för personer som lever eller arbetar med personer med utvecklingsstörning. Tidskriften, som ägs av en ideell stiftelse,  är politiskt fri och obunden,, och har getts ut sedan 1991. Tidskriften utkommer med 4 nr/år.

Finns att läsa och låna på Borås Stadsbibliotek. Du kan även beställa tidskriften till ditt närbibliotek.

Tidskriftens hemsida

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Tuesday, December 5, 2017