Inköpsönskemål från låntagare - fylls i av personal på Viskafors bibliotek

Inköpsönskemål ifyllt av personal Viskafors bibliotek

Om vi köper in ditt förslag, vill du låna?