Illusterad vetenskap nr. 16 2015

En italiensk läkare vill kunna utföra huvudtransplantation 2017. Går det?

I detta nummer kan du bland annat läsa om transplantationer och vilka "JamesBond" produkter som finns i verkligheten. Denna populärvetenskapliga tidskrift tar upp forskning inom alla vetenskapliga områden.

Audience:

Tags:

Review by: Malin Sundén Tuesday, November 10, 2015