Ansvar för skolbiblioteken på Asklandaskolan, Bredaredskolan, Borgstenaskolan, Kilskolan och Slättängskolan