Hitta på - i Knacka på!

Olika kulturaktiviteter för barn 4-7 år, i samarbete med : Textilmuséet, Konstmuséet, Stadsteatern och Kulturskolan