Herrarna satte oss hit - Om tvångsförflyttningarna i Sverige

Författaren är själv ättling till några av de samer som tvångsförflyttades på 1920-talet. Hon har här samlat många viktiga vittnesmål om en nertystad del av Sveriges moderna historia. En väldokumenterad, spännande, intressant och oerhört viktig bok!

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Friday, April 17, 2020