Även skolbibliotekarie på Sandaredskolan och Sandhultskolan.