Genom märg och ben

En roman om föräldraskap, klass och frigörelse.

Iris och Aubrey blev föräldrar tidigt till Melody. Med hjälp från Iris föräldrar kan de uppfostra sitt barn och läsaren får reda på deras historia - vad som skapat deras person och hur de ser på livet. Det är mycket tankar kring klass och samhälle, vad som är rätt och vad som är fel när man är en förälder. Det är en tankvärd bok som får mig att tänka på Jazz av Toni Morrison