Gåvoböcker till barn

Det är bra och nyttigt med böcker! Därför är det bra att alla barn i Borås får några böcker i gåva. Alla barn får en gåvobok när de är nyfödda och en när de fyller 4 år.

De små barnens bok

I samverkan med barnhälsovården i Västra Götaland delas det ut en gåvobok till alla nyfödda barn. I Borås är det BVC-sköterskorna som vid första hembesöket har med sig boken De små barnens bok och ger till barnet. Då uppmärksammar sköterskan vikten av läsning och berättar om biblioteken.

4-årsbok

När alla barn fyller 4 år får de ett presentkort av BVC-sköterskan för att ta med sig till biblioteket. När man kommer till biblioteket får man välja mellan två bilderböcker.

Gåvobok på finska

Har man finska som andra språk eller som modersmål så får man en finsk gåvobok när man kommer med presentkortet som man fått i samband med 4-årskontrollen på BVC.

En gåva till nyfödda boråsare

4-åringar får välja en av dessa böcker som gåva.