Gåvoböcker till barn

Det är bra och nyttigt med böcker! Därför är det bra att alla barn i Borås får några böcker i gåva. Det delas ut en bok när barnen är nyfödda, en när de är 4 år och en när de är 6 år.

De små barnens bok

I samverkan med barnhälsovården delas det ut en gåvobok till alla barn som föds i hela Västra Götalandsregionen. I Borås är det BVC-sköterskorna som vid första hembesöket har med sig boken De små barnens bok och ger till barnet. Då uppmärksammar sköterskan vikten av läsning och berättar om biblioteken.

4-årsbok

När alla barn fyller 4 år får de ett presentkort av BVC-sköterskan för att ta med sig till biblioteket. När man kommer till biblioteket får man välja mellan två bilderböcker.

Gåvobok på finska

Har man finska som andra språk eller som modersmål så får man en finsk gåvobok när man kommer med presentkortet som man fått i samband med 4-årskontrollen på BVC.

En gåva till nyfödda boråsare

4-åringar får välja en av dessa böcker som gåva.