Filatelisten

Ny prenumeration 2017!

Tidskrift för alla frimärkssamlare!

Tidskriften ges ut av Sveriges Filatelist Förbund, och utkommer med 8 nr/år.

Rapporterar om frimärken från hela världen, auktionsresultat, poststämplar, olika frimärksmotiv etc.

Finns att läsa på Borås Stadsbibliotek.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Thursday, February 2, 2017