Fem kvinnor

Den aldrig återgivna historien om Jack the Rippers offer.

Åtskilliga hyllmeter böcker har skrivits om Jack the Ripper med många teorier om vem han var. I den här boken flyttas fokus från mördaren till hans offer som tidigare hamnat i bakgrunden. Författaren har forskat i de dokument som fortfarande finns tillgängliga och målar upp en bild av fem kvinnor, deras liv och de omständigheter som ledde till att de hamnade skyddslösa och hemlösa i Londons slum. Elizabeth Stride, offer nummer tre, föddes som Elisabeth Gustafsdotter i Torslanda. I senare tonåren flyttade hon till Göteborg för att arbeta som tjänsteflicka men blev gravid och hamnade på gatan. I polisgregistret blev hon då "Allmän kvinna No. 97". Flytten till London gjorde hennes situation tillfälligt bättre men alkoholmissbruk och hemlöshet gjorde livet svårt.

En mycket intressant bok!