Fascismens metoder - Att skilja "dom" från "oss"

Metodiskt listar filosofen Jason Stanley de tio metoder som utgör grundbulten i fascismens tankevärld och hur dessa lätt och relativt fort kan påverka den allmänna opinionen och politiska kartan. Mycket lärorik läsning, och en riktig ögonöppnare!

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Tuesday, June 16, 2020