FAQ

Frågor och svar – Biblioteken är stängda på grund av Covid-19 och för att minska smittspridningen

Varför stänger biblioteken? 

Den 18 december kom regeringen och Folkhälsomyndigheten med nya restriktioner för lokaler där människor samlas. Ett antal verksamheter, däribland bibliotek, pekades ut för stängning. I linje med hur Biblioteken i Borås hittills har agerat, följer vi dessa restriktioner och stänger därför folkbiblioteken helt.

Stänger alla bibliotek nu?

Ja. Alla bibliotek stänger från och med tisdag 22 december till och med 24 januari. Detta gäller även de Meröppna biblioteken.

Kan jag reservera en bok?

Nej. Biblioteken pausar nu möjligheten att reservera böcker och andra medier. Möjligheten kommer att öppnas i samband med att biblioteken öppnar igen. Detta gäller även så kallade fjärrlån, det vill säga böcker från andra bibliotek i landet.

Kan jag hämta ut min reserverade bok? 

Nej, inte just nu. Reservationerna finns kvar i lånesystemet, men böckerna kan inte hämtas ut. Reservationerna ligger kvar i systemet till dess att biblioteken öppnar igen, även de som är aviserade men ej uthämtade.
Inte heller fjärrlån från andra bibliotek går att hämta ut.

Vad gör jag om jag vill återlämna en bok? 

Förseningsavgifterna är borttagna just nu så det kostar dig ingenting att behålla boken tills biblioteken öppnar igen. Vill du ändå återlämna finns Stadsbibliotekets externa återlämningsmaskin som går att använda.

Kan jag låna om min bok?

Alla fysisk media (såsom böcker, filmer, spel med mera) är omlånad till 1 februari.

Hur kommer jag i kontakt med biblioteket?

Stadsbiblioteket har telefontid mellan 10-16 på vardagar, telefonnummer 033-35 76 20. Du kan även skicka e-post till respektive bibliotek, se bibliotekens webbsidor för mailadresser.

Hur är det med inköpsönskemål?

Du kan fortfarande önska inköp, gärna via den här sidan:
https://bibliotek.boras.se/ink%C3%B6ps%C3%B6nskem%C3%A5l?refId=NGFcFT&culture=sv

Kan man använda de digitala tjänsterna? 

Ja, gör gärna det! Du kan bland annat låna e-böcker, e-ljudböcker, filmer och läsa tidningar och tidskrifter med hjälp av våra digitala tjänster.

Jag behöver teknisk hjälp angående bibliotekets tjänster

Ring 033-35 76 20, vardagar mellan 10-16 så hjälper vi dig i mån av tid. Har vi inte möjlighet att hjälpa dig direkt ber vi att få ringa upp vid ett annat tillfälle.
Vi kan hjälpa dig med:

  • Låna e-böcker och e-ljudböcker
  • Läsa tidningar och tidskrifter digitalt via Pressreader
  • Låna digital film via Cineasterna

Det finns tyvärr inte möjlighet att låna dator, skriva ut, kopiera eller skanna vid biblioteken