Familjen - vissa säger maffia, själva kallar de sig problemlösare

Rasande aktuellt reportage som bygger på gediget journalistiskt arbete om kriminell släkt som håller ett helt bostadsområde i ett järngrepp. Boken baseras på djupintervjuer både med de kriminella själva och med olika myndigheter. Många av brotten har lett till rättsliga åtgärder, andra fall har lagts ner på grund av brist på bevis och för att vittnen skrämts till tystnad. Hoppfullt är samarbetet mellan olika myndigheter som inleddes 2017. Man hoppas innerligt att det ska komma en uppföljare till boken om några år.