Familjebok

Nobelpristagaren Modiano har förmågan att gestalta och berätta på ett sätt som får läsaren att känna sig "närvarande".

I flera fall av Modianos författarskap handlar det om självbiografiska berättelser och minnen, där han gärna går tillbaka till sitt förflutna och söker efter sanningar och ursprung. Inte sällan genom egna minnen och upplevelser från ungdomen.
Familjebok utgör inget undantag. Boken tar sin början när Patrick får en dotter. Han börjar då fundera över sin egen tidiga barndom och återskapar via minnen sitt eget förflutna, sin bakgrund och möjligheten att, under en tid som till stor del präglas av den tyska ockupationen, vara född av en slump.
Familjebok får anses vara en tämligen tunn och lättläst bok, 186 sidor.  Familjebok är måhända inte Modianos främsta verk. Ändå väl värd att läsa, och man växer sig på något vis "in i boken", för varje blad man vänder.

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Monday, October 20, 2014