Facit till Fantasy quiz

Här kan du se hur många rätta svar du fick.

Fråga 1: Snäcka


Fråga 2: Ormbunke


Fråga 3: Återvändare


Fråga 4: Gradus, rotundo, jactus, pungus


Fråga 5: Fantásien


Fråga 6: Månbarnet


Fråga 7: Häxfolket


Fråga 8: Sergels torg


Fråga 9: Man ska vara trollkunnig


Fråga 10: Grevinnan Lucinda


Fråga 11: Aslan