Förskolebesök och samverkan med förskolan

Välkommen! med barngruppen till Biblioteken i Borås.

Välkommen till Biblioteken i Borås! Om ni vill besöka oss före ordinarie öppettid hör av er till respektive bibliotek. Vill ni att vi visar er runt i biblioteket eller har en aktivitet med barnen kanske det också är möjligt. 

Att låna

Varje avdelning på förskolan har ett eget lånekort med en pinkod kopplad till kortet. Kortet kan användas på alla bibliotek i Borås. Ta med lånekortet vid lån.

Lånen kan återlämnas på vilket bibliotek som helst i Borås. Om lånetiden inte räcker går det oftast bra att förlänga en låneperiod till. Logga in på vår webb med ert lånekort och pinkod. Där kan ni se era lån och förlänga dem.

Temalådor

Kontakta ditt närbibliotek och beställ böcker på särskilda teman, som om det vore en boklåda du ville ha till din barngrupp. Låt barnen vara delaktiga. Berätta vad barn och pedagoger behöver just nu. Lånetiden är 4 veckor. Om det inte räcker går det oftast bra att förlänga en period till. Logga i så fall  in på vår webb med avd. lånekort och pinkod. Varje förskola ansvarar själv för hämtning och att lämna tillbaka enligt lånereglerna.

Läsombud

Varje förskola har ett av rektorn utsett läsombud som bl.a. har till uppgift att samverka med bibliotekarien i närområdet. Bibliotekarien sammankallar läsombuden i sitt område till nätverksträffar 1 gång/termin. Om du inte vet vilket ditt läsombud är, kontakta din rektor.

Kulturplan förskola

Om du vill läsa mer om samverkan mellan biblioteken och förskolan kan du hitta Kulturplan förskola här. 

Kontakta oss för att boka in ett förskolebesök:

Borås stadsbibliotek, Barn och unga, telefon: 35 76 30 eller via e-post: sandra.larsson@boras.se
Byttorps bibliotek, telefon: 35 76 31 
Dalsjöfors bibliotek, telefon: 35 87 50 
Fristads bibliotek, telefon: 35 88 09 
Hässlehus bibliotek, telefon:  35 38 91 
Knacka på! Barnens kulturrum: förskolebesök bokas via e-post: charlotta.lindeblad@boras.se
Kristinebergs bibliotek, telefon: 35 38 14 
Mötesplats Norrby, telefon: 35 32 41 
Sandareds bibliotek, telefon: 35 88 72 
Sjöbo bibliotek, telefon: 35 76 34 
Trandareds bibliotek, telefon: 35 80 86 
Viskafors bibliotek, telefon: 35 89 21

Aktiviteter för förskolan

Boktips om barnkonventionen

Bild av Emma Göthner Bild av Emma Göthner