Förnuft eller känsla

Fackbok om kärlek och äktenskap inom svenska adeln under perioden 1750-1900.

Boken bygger på en avhandling skriven av Brita Planck, som genom att läsa dagböcker, brev och memoarer försökt få en bild av vad som styrde adelns äktenskapsval under 1700- och 1800-talen. Gängse uppfattning idag är nog att det vanligaste var arrangerade äktenskap baserade på börd, allians eller ekonomi. Därför är det mycket upplyftande att se att kärlek och förälskelse alltid tycks ha varit viktigt, både av de som skulle gifta sig och de flesta föräldrar.

En intressant inblick i vår historia som är ganska lättläst och med ett behändigt format, endast drygt 140 sidor. Perfekt sommarläsning i solstolen!