Ett liv på vår planet – En vision för framtiden

En fantastisk bok skriven av en fantastisk gammal man som ägnat sitt liv åt att visa och förklara naturen för oss. Trots det mörka läget för vår planet inger han hopp, visar allt det positiva som håller på att ske och bjuder in till att lära oss leva MED naturen istället för MOT den. Första halvan av boken är ett retrospektiv på den kände naturfilmarens liv och på hur planeten förändrats under tiden. Andra halvan ägnar Attenborough åt att med stöd i vetenskapen och i diverse pågående projekt förklara vilken väg mänskligheten måste ta. Allt detta görs lättfattligt och gör därmed detta till en oumbärlig bok för alla.

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Monday, January 4, 2021