Ett bättre jag

Hur fungerar självhjälp i praktiken? Det tog Marianne reda på.

Självhjälp är nog något alla stöter på någon gång i livet. Men hjälper verkligen självhjälp? Finns det något grund i de tankar och idéer som hela böcker skrivs kring? Marianne provade och här berättar hon om sitt år med självhjälpsböcker. Hon bestämmer sig för att prova 12 böcker under ett år.
Detta är verkligen en självhjälpsbok som jag kan rekommendera. Den väcker många tankar kring vad självhjälp egentligen är och om man alltid mår bra av att försöka "förändra/förbättra" sig själv.