En annan gryning

Spännande thriller om ett Sverige som kan bli verklighet fortare än vi vill tro.

Isa håller låg profil, hon vet att man inte får sticka ut. Hon tillhör klass B, vilket innebär restriktioner gällande sjukvård och tandvård eftersom hon har minst en utlandsfödd far- eller morförälder. Ändå är det en priviligierad grupp jämfört med klasserna C, D och E. Sverige styrs med järnhand av ett främlingsfientligt parti. Eventuella protestaktioner slås obarmhärtigt och våldsamt ner och de flesta är skrämda till tystnad. Men allt motstånd är inte krossat, och Isa själv tillhör en liten men inte helt maktlös motståndsrörelse som utan att ta till alltför mycket våld blir alltmer drastiska i sina metoder.

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Friday, April 15, 2016