Ansvar för skolbiblioteken på Asklandaskolan, Kilskolan och Slättängskolan