Dyslexiveckan

Dyslexiveckan 2022 är den 3 - 9 oktober och temat är "Allas rätt till läsning"

Vill du läsa mer om dyslexi kan du läsa i den här broschyren om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi från Dyslexiförbundet. 

Om du har en läsnedsättning har du rätt att få tillgång till talböcker från Legimus! Boka tid hos något av biblioteken för att registrera dig till ett konto.