Djupt nere i mörkret

En bok om en gruvolycka i Chile.

Boken är en spännande och intressant läsning kring en gruvolycka som inträffade i Chile 2010. I 69 dygn satt 33 gruvarbetare instängda under jord. San José gruvan hade under många år varit dåligt eftersatt och sprickbildningar togs inte på allvar. Raset blev tillslut ett faktum!

I boken får vi följa skildringen av raset. Gruvarbetarna kämpar för att överleva och söker skydd i ett skyddsrum ca 700 meter under jord. En gigantisk klippa har ramlat ned över gruvgången och skurit av deras väg upp. Det är brist på mat i skyddsrummet och kampen om överlevnad präglar dagarna nere i gruvan. Samtidigt pågår en kamp ovan jord för att komma ned till gruvarbetarna. Men när dagarna går börjar mer och mer personer befara att arbetarna inte har klarat sig.

Författaren skildra kampen hos gruvarbetarna och deras tankar om att vara instängda. Vi får även följa ”hoppets läger” som gruvarbetarnas kvinnor har upprättat vid ingången till gruvan. Detta för att förmå regeringen att inte ge upp sökandet efter männen.

 

Fängslande läsning!
 

Audience:

Review by: gushal Tuesday, April 12, 2016