Digitaliserad samhällsinformation

Samhällsinformation från stat och kommun finns idag tillgängligt främst digitalt på internet. Nedan finns några tips på länkar som du kan gå till för att hitta information.

Sveriges riksdag CC BY-SA 3.0: http://politik.in2pic.com

Riksdagstryck, såsom propositioner, motioner, betänkanden, protokoll med mera.

Äldre riksdagstryck (1521-1970) hittar du på Kungliga bibliotekets hemsida.

Kommunal information, såsom handlingar och protokoll från fullmäktige och olika nämnder. Välj kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller den nämnd som du är intresserad av.

Offentliga utredningar såsom SOU 1922-1999, SOU (2000 och framåt) och DS. 

Offentlig statistik från SCB.

Lagrummet - Gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation