Digitaliserad samhällsinformation

Samhällsinformation från stat och kommun finns idag tillgängligt främst digitalt på internet. Nedan finns några tips på länkar som du kan gå till för att hitta information.