Demon's Souls (PS3)

Kämpa mot demoner i Boletaria

Djupt under Nexus har ”den Gamle” vaknat. En fasansfull hord av demoner väller in i Boletaria. Demonerna vill åt  människornas själar. Efter att ha blivit åkallad av en jungfru i svart  beger du dig ut för att  försöka häva förbannelsen.

Bestäm själv om du vill utvecklas med berättelsen eller välj din egen väg genom den öppna världen. Lämna tips, samarbeta eller invadera andras spel. Se hur världen runt dig ändras beroende på dina och dina medspelares handlingar på Play Station Network. Valet av handling kan frambringa olika typer av fiender, föremål och händelser, vilket kan ge vitt skilda konsekvenser.

Rekommenderad åldersgräns 16.

Audience:

Tags:

Review by: Ingrid Boström Tuesday, April 1, 2014