BVC-samverkan

Biblioteken och Barnhälsovården samverkar för barns språkutveckling på olika sätt

BVC-samverkan

Biblioteken i Borås samverkar med barnhälsovården för att ge små barn och deras familjer en bra språkstart i livet.

När barnet är nyfött får det en bokgåva av BVC-sköterskan vid första hembesöket. Boken heter De små barnens bok och är tre-språkig. Alla texter finns på svenska, arabiska och engelska.

Om du är med i barnhälsovårdens föräldrastödsprogram får du besöka biblioteket med din föräldragrupp vid ett av tillfällena. Då får du en presentation av vad du kan göra på biblioteket med ditt barn. Du får med dig foldern  där det finns tips på ramsor, sånger och böcker. Många passar också på att skaffa sig ett bibliotekskort, och kan låna med sig böcker hem.

Biblioteken i Borås ser till att du kan läsa med ditt barn medan du väntar på att besöka din BVC-sköterska. Vi har bokdepositioner i väntrummen och du kan också hitta information om vilka aktiviteter biblioteken erbjuder små barn.

När ditt barn är 4 år får det ett presentkort av sin BVC-sköterska för att ta med sig till biblioteket. När man kommer till biblioteket för att hämta sin present får man välja mellan två bilderböcker. Då får också den vuxne en folder med fler boktips med sig hem. De barn som har något av de nationella minoritetsspråken i sin familj får dessutom en bok på sitt språk.

Läs tillsammans så mycket ni orkar!

Logga Bokstart Bild av Emma Göthner
Bokstart

Bokstart är en verksamhet som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet på några områden inom Borås. Bibliotekarien gör hembesök och berättar om böcker, språk och läsning. Ditt barn får en gåvobok. Bokstart vill uppmuntra dig att läsa högt, sjunga, rimma och prata med ditt barn för att stimulera  barnets språk- och läsutveckling.

Vill du veta mer kontakta Pernilla Sjögren

Familjecentraler och Öppen förskola

På några olika platser i Borås har bibliotek och barnhälsovård gemensamma träffpunkter för småbarnsföräldrar med sina små barn:

Boda familjecentral

Kristinebergs öppna förskola

Norrby familjecentral

Sjöbo familjecentral

 

Foldrar med tips till småbarnsföräldrar

Bild Läs ramsa sjung Bild av Emma Göthner

Bild Läs tillsammans Bild av Emma Göthner