Brev till mannen

Olika brev till olika män, men även till alla andra.

Bianca har lyckats sätta ord på tankar och känslor som många säkert tänker och känner om normer kring våra könsroller. Hon är aldrig ute efter att angripa, utan helt enkelt förklara vad hon tycker är skevt och fel i hur både flickor och pojkar uppfostras, vilka krav eller icke-krav som ställs på både män och kvinnor. Och framförallt att det är våra samhällsstrukturer och normer som är det största problemet. En, förhoppningsvis ögonöppnande, intressant och självklar bok idag!