Born to run

Reportagebok som belyser löpningens själ!

En bok om löpning som hamnar på bästsäljarlistor tillhör väl knappast vanligheterna. Men så är också ’Born to run’ en annorlunda bok där löpning mer behandlas som en konstform än en sportslig företeelse. Författarens huvudbudskap är att människan är född till löpning, och varför så många i vår kultur istället ser löpning som något tråkigt och skadligt är en av de saker boken handlar om.

För att hitta svaret på frågan om löpningens själ, beger sig författaren till en primitiv indianstam i Mexiko, Tarahumaraindianerna. Denna folkgrupp lever i flera avseenden på samma sätt som de gjort i århundraden, och här intar löpning en lika självklar plats i tillvaron som att äta och älska. Löpning är för dessa människor synonymt med livet självt, och för dem är det helt naturligt att springa distanser på 7-8 timmar - och dessutom hela tiden med ett leende på läpparna!

Boken är skriven som en reportagebok, och här finns massor av spännande historier, bl a en av författaren arrangerad löpartävling mellan Tarahumaraindianer och elitlöpare från USA. Boken riktar också skarp kritik mot den moderna löpskoindustrin och pläderar istället för en återgång till barfotalöpning.

Läs ’Born to run’ mer som en underhållningsbok än som en faktabok, och låt dig inspireras av alla spännande historier kring jakten på löpningens själ!

 

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Tuesday, March 18, 2014