Bokstart

Bokstart är en verksamhet som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet på några områden inom Borås.

Bokstart är en verksamhet som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet på några områden inom Borås. Bibliotekarien gör hembesök och berättar om böcker, språk och läsning. Ditt barn får en gåvobok. Bokstart vill uppmuntra dig att läsa högt, sjunga, rimma och prata med ditt barn för att stimulera  barnets språk- och läsutveckling.

Vill du veta mer kontakta Lena Jonsson

Logga Bokstart Bild av Emma Göthner