Bokstart

Med hembesök till barnfamiljer uppmuntrar Bokstart familjen att läsa högt för sina barn

Bokstart är en särskild satsning som utgår från några bibliotek i Borås och vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet på Hässleholmen, Sjöbo och Norrby. Bibliotekarien gör hembesök när barnet är 6 månader och 11 månader och berättar om böcker, språk och läsning. Ditt barn får en gåvobok vid varje tillfälle. Bokstart vill uppmuntra dig att läsa högt, sjunga, rimma och prata med ditt barn för att stimulera barnets språk- och läsutveckling.

Bokstart görs i samverkan mellan barnhälsovård, bibliotek, förskola och öppna förskolan tillsammans med familjer. Familjen samtycker till hembesöken.

Bokstart har funnits som pilotprojekt på några ställen i Sverige mellan 2014-2017 men är nu spritt till många delar i landet. Bokstart finns även på många ställen i världen. Vill du läsa mer om detta se Bokstart.se

Vill du veta mer kontakta Lena Jonsson

Bokstart Borås finansieras delvis med stöd från 

Logga Kulturrådet

Bokstart Borås Emma Göthner