Bokstart

Med hembesök till barnfamiljer uppmuntrar Bokstart familjen att läsa högt för sina barn

Bokstart är en särskild satsning som utgår från några bibliotek i Borås och vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet på Hässleholmen, Sjöbo och Norrby.

Bokstart vill uppmuntra dig att läsa högt, sjunga, rimma och prata med ditt barn för att stimulera barnets språk- och läsutveckling.

Bibliotekarien gör hembesök när barnet är 6 månader och berättar om böcker, språk och läsning. Vid besöket hos BVC när barnet är 10 månader ingår även en träff med bibliotekarie och en pedagog från Öppna förskolan. Ditt barn får en gåvobok vid varje tillfälle. När barnet är 18 månader skickar biblioteket ett brev med ytterligare information om det lilla barnets språk samt ett presentkort på en tredje bok, som ni kan hämta på ert närbibliotek.

Bokstart görs i samverkan mellan barnhälsovård, bibliotek, förskola och öppna förskolan tillsammans med familjer. Familjen samtycker till hembesöken.

Bokstart är nationell satsning som drivs av Kulturrådet. Bokstart finns även på många ställen i världen. Vill du läsa mer om detta se Bokstart.se

Vill du veta mer kontakta Pernilla Wakman SjögrenBokstart Borås finansieras delvis med stöd från 

Logga Kulturrådet

Bokstart Borås Emma Göthner