Boken kommer

Bild på en bokhylla

Om du inte kan komma till biblioteket på grund av en funktionsnedsättning,
hög ålder eller långvarig sjukdom kan du anmäla dig till Boken kommer.

Du får då regelbundet böcker levererade till ditt hem med det som du vill låna.

Du kan låna

  • Vanliga böcker
  • Böcker med extra stor stil
  • Lättlästa böcker
  • Talböcker och ljudböcker
  • Tidskrifter
  • Musik

Det kostar inget att låna genom Boken kommer.


Kontakta ditt närmsta bibliotek för mer information

Verksamhetsutveckare: Laila Norman
E-post: laila.norman@boras.se
Tfn: 0721 600 997, 033-35 37 80

Borås Stadsbibliotek

Gustaf Hallquist
E-post: gustaf.hallquist@boras.se
Tfn: 033-35 76 11

Martin Edelfeldt
E-post: martin.edelfeldt@boras.se
Tfn: 033-35 71 53

Byttorps bibliotek

Lena Karlsson
E-post: lena2.karsson@boras.se
Tfn: 033-35 76 31

Dalsjöfors bibliotek

Claes Lindblad
E-post: claes.lindblad@boras.se
Tfn: 033-35 87 50

Fristads bibliotek

Inger Arhusiander
E-post: inger.arhusiander@boras.se
Tfn: 033-35 88 09

Göta bibliotek

Stefan Carlsson
E-post: stefan2.carlsson@boras.se
Tfn: 033-35 37 20

Hässlehus bibliotek

Sanja Letic
E-post:sanja.letic@boras.se
Tfn: 033-35 38 91

Mötesplats Kristinebergs bibliotek

Veronica Molander
E-post: veronica.molander@boras.se
Tfn: 033-35 38 14

Norrbyhusets bibliotek

E-post: Eva Boman
E-post: eva.boman@boras.se
Tfn: 033-35 32 41, 0734-32 72 53

Sandareds bibliotek

Stefan Carlsson
E-post: stefan2.carlsson@boras.se
Tfn: 033-35 88 72

Sjöbo bibliotek

Tove Alkstrand
E-post: tove.alkstrand@boras.se
Tfn: 033-35 76 34

Trandareds bibliotek

Maja Söderman
E-post: maj-lis.soderman@boras.se
Tfn: 033-35 52 28

Viskafors bibliotek

Jesper Swedengren
E-post: jesper.svedengren@boras.se
Tfn: 033-35 89 21

Om du är osäker på vilket bibliotek du tillhör maila då: bokenkommer@boras.se