Boken kommer

Bild på en bokhylla

Om du inte kan komma till biblioteket på grund av en funktionsnedsättning,
hög ålder eller långvarig sjukdom kan du anmäla dig till Boken kommer.

Du får då regelbundet böcker levererade till ditt hem med det som du vill låna.

Du kan låna

  • Vanliga böcker
  • Böcker med extra stor stil
  • Lättlästa böcker
  • Talböcker och ljudböcker
  • Tidskrifter
  • Musik

Det kostar inget att låna genom Boken kommer.


Kontakta ditt närmsta bibliotek för mer information

Borås Stadsbibliotek

Chandra Lindstedt
E-post: chandra.lindstedt@boras.se
Tfn: 033-35 76 19

Martin Edelfeldt
E-post: martin.edelfeldt@boras.se
Tfn: 033-35 71 53

Byttorps bibliotek

Jasmine Vilhelmsson
E-post: jasmine.vilhelmsson@boras.se 
Tfn: 033-35 76 31

Dalsjöfors bibliotek

Claes Lindblad
E-post: claes.lindblad@boras.se
Tfn: 033-35 87 50

Fristads bibliotek

Inger Arhusiander
E-post: inger.arhusiander@boras.se
Tfn: 033-35 88 09

Hässlehus bibliotek

Sanja Letic
E-post: sanja.letic@boras.se
Tfn: 033-35 38 91

Kristinebergs bibliotek

Stefan Carlsson
E-post: stefan2.carlsson@boras.se
Tfn: 033-35 38 14

Norrbyhusets bibliotek

Irena Viksne
E-post: irena.viksne@boras.se
Tfn: 033-35 32 41

Sandareds bibliotek

Golda Einstein
E-post: golda.einstein@boras.se
Tfn: 033-35 88 72

Sjöbo bibliotek

Tove Alkstrand
E-post: tove.alkstrand@boras.se
Tfn: 033-35 76 34

Trandareds bibliotek

Miranda Suserud
E-post: miranda.suserud@boras.se
Tfn: 033-35 80 86

Viskafors bibliotek

Jesper Swedengren
E-post: jesper.svedengren@boras.se
Tfn: 033-35 89 21

Om du är osäker på vilket bibliotek du tillhör maila då: bokenkommer@boras.se