Barnkonventionen är lag

Här finns en tipssida

Från 2020 gäller FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som lag i Sverige. Därför har vi tagit fram tips på litteratur som du kan använda för att läsa med barnen. Det finns också några tips till dig som vuxen.

Klicka här

Tags:

Friday, February 14, 2020