Att vara stilla när allt skyndar

Genom tre teman, Vardagen, Naturen och Meditationen resonerar författaren Magnus Fridh över möjliga platser för att kunna uppleva stillhet och återhämtning. Författaren undervisar i Yoga, mindfulness och meditation och har bland annat genom akademiska studier i indologi med inriktning på tibetansk kultur och språk fördjupat sig inom ämnet.

Man blir ingen annan när man mediterar. Istället blir man mer så som man är. man behöver varken ändra klädstil, byta musiksmak, acceptera någon särskild trosinriktning eller resa till fjärran länder. Stillheten går att finna på många olika platser, under olika namn och förutsättningar. Att finna sin tystnad och stillhet är det genomgående temat i den här andra boken av författaren.

Audience:

Tags:

Review by: Chandra Lindstedt Wednesday, May 20, 2020