Amnesty press nr. 2 2015

Nya rapporter från vår värld!!

Tidningen speglar Amnestys arbete; kamp mot politisk förföljelse, övergrepp och åsidosättande av mänskliga rättigheter.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Malin Sundén den 1 september 2015