Amnesty press nr. 2 2015

Nya rapporter från vår värld!!

Tidningen speglar Amnestys arbete; kamp mot politisk förföljelse, övergrepp och åsidosättande av mänskliga rättigheter.

Audience:

Tags:

Review by: Malin Sundén Tuesday, September 1, 2015