Allt är en konspiration - En resa genom underlandet

Hur uppstår konspirationsteorier, och vilka är de som lyssnar och tror på dem? Följ med Kent Werne på en fantastisk resa i konspirationsteoriernas värld, från franska revolutionen till nutid. Mycket av de tidiga konspirationsteorierna går igen i cirklar, eller har aldrig upphört att existera. Det typiska är tron på en extremt hemlig organisation som styr i princip allt. Inte bara kapitalet och bankerna utan också medierna – och gräsrotsrörelser till vänster. Styrs världen av de hemlighetsfulla Illuminati, frimurarna eller t.o.m. rymdödlor? Man kan få sig en del skratt, men också bli riktigt orolig när man ser hur etablerade politiker och grupper idag faller för dessa teorier.

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Monday, January 21, 2019