Alexandras utmaning

Andra delen i historiska romanceserien om Kvinnorna på Bloom Square. Dessa kvinnor är lite annorlunda än andra kvinnor i sin samtid men de stöttar varandra förutsättningslöst.

Alexandra Mountbatten försörjer sig på att ställa klockor i förmögna hushåll. Men då hon i en olycka tappar bort sina verktyg tar hon jobbet som guvernant åt två föräldralösa flickor som skrämt iväg en imponerande mängd guvernanter sedan deras förmyndare adelsmannen Chase Reynaus fick ansvaret för dem. Alexandra ser sig själv i dessa flickor och gör det till sin uppgift att föra samman flickorna och Chase då hon anser att de behöver varandra. Men vad ska hon göra med sina känslor för Chase?

Rolig och het kärleksroman som är fortsättning på Emmas affär och där även tredje delen Pennys passion finns att låna.