Aktiviteter för 9-12 åringar : Viskafors bibliotek

  1. Sommarboksavslutning med fest!

    Datum onsdag 22 augusti 16:00 - 17:00
    Plats Viskafors bibliotek

    Välkommen på avslutningsfest med superhemligt innehåll! Anmäl dig senast Måndag 20 augusti