Aktiviteter för 13+ : Sjöbo bibliotek

Aktiviteter för 16+

  1. Språkcafé

    When: Tuesday 26 November 15:00 - 16:00
    Location: Sjöbo bibliotek

    Träna på att tala svenska tillsammans