Aktiviteter för 0-5 åringar: Göta bibliotek

Aktiviteter för barn 0-3 år

 1. Sång- och sagostund med Barbro

  Datum torsdag 24 maj 09:30 - 10:00
  Plats Göta bibliotek

  För åldrarna 2-3 år. Anmälan till Göta bibliotek 033 353720. Välkomna!

Aktiviteter för barn 3-5 år

 1. Sång- och sagostund med Barbro.

  Datum torsdag 24 maj 10:15 - 10:45
  Plats Göta bibliotek

  För åldrarna 4-5 år. Anmälan till Göta bibliotek 033 353720. Välkomna!