Äppelhylla

Alla bibliotek i Borås har en Äppelhylla.

Bild på ett rött äpple

På Äppelhyllan finns medier som är anpassade för barn och ungdomar med funktionsvariationer. 
På äppelhyllorna finner du

- Daisyböcker

- Böcker med tecken som stöd

- Bliss

- Pictogram

- Punktskriftsböcker

- Taktila bilderböcker

- Teckenspråksfilmer