Äppelhylla

Alla bibliotek i Borås har en Äppelhylla. På Äppelhyllan finns medier som är anpassade för barn och ungdomar med funktionsvariationer. På äppelhyllan finns Daisyböcker, böcker med tecken som stöd, Bliss, Pictogram, böcker med punktskrift, taktila bilderböcker, teckenspråksfilmer.