Ändringar i låneregler

I februari sker ett par förändringar i bibliotekens låneregler.

  • I samband med att Biblioteken i Borås från och med 1 februari har öppnat upp för besök igen kommer försenat material åter att ge förseningsavgifter. Förseningsvgiften för vuxenböcker har höjts till 4 kr/dag.
  • Det finns fortfarande ingen begränsning för antal omlån på icke-reserverat material. Fria omlån gäller däremot inte fjärrlån. 
  • Från och med 8 februari begränsas antalet samtidiga lån till 100 per person. 
Friday, February 5, 2021