Minneslista

Du har 0 verk i minneslistan.

Visa minneslistan

Start för innehåll

Skolbibliotek

Sjöbo har två skolbibliotek. Sjöboskolan har sitt skolbibliotek på Sjöbo bibliotek och Erikslundskolan har sitt skolbibliotek i skolans lokaler.

Visar två pojkar som pratar 

Sjöboskolans bibliotek

 

Sjöbo bibliotek är skolbibliotek för Sjöboskolan. Sjöboskolan samt alla förskolor har tillgång till biblioteket under hela skoldagen.

Klassbesök
Alla klasser har schemalagda biblioteksbesök  då vi läser högt för eleverna och hjälper dem att låna bra böcker. I förskoleklassen får eleverna en biblioteksintroduktion samt lånekort. Utöver detta kan lärarna få klassbibliotek ihopplockade efter önskemål. Detta för att ytterligare främja elevernas tillgång till bra böcker.
 
På förmiddagarna kan även kommundelens förskolor få komma och låna. De som inte vill eller kan komma får i stället färdiga boklådor varannan månad.

Övrig verksamhet
Skolbibliotekarien köper även böcker till skolans elever samt håller bokprat i klasserna. Hon arrangerar teater- och författarbesök i samarbete med barnkulturgruppen där representanter för skolor och förskolor ingår.

 Kontakt: Anita Ojala
Tfn: 033 - 35 76 34

 

Eriklundskolans bibliotek


Är öppet mellan kl. 08.00 och 16.30 måndag till fredag.

Skolans elever kan när som helst under dagen besöka biblioteket för lån av böcker, cd-böcker, tidskrifter mm eller använda skolbibliotekets datorer för informationssökning. På plats för att ge boktips och hjälp vid informationssökning finns skolbibliotekarie Cecilia Backlund.

Bokprat
Förutom inköp av litteratur, håller skolbibliotekarien bokprat i samtliga årskurser, ungefär två bokprat/termin och klass, för att stimulera läsutvecklingen och göra läsningen till något roligt!

I stället för bokprat får förskoleklassen en sagostund varannan vecka tillsammans med bibliotekarien. Då berättas en spännande, rolig eller läskig saga som sedan avslutas med att alla går till biblioteket för att låna hem böcker!

Övrig verksamhet
På Erikslundskolan pågår även andra aktiviteter. Varannan termin kan intresserade elever vara med i Erikslundskolans bokklubb, där eleverna själva får läsa nyutkommen litteratur för att sedan rösta fram de allra bästa böckerna! Dessutom förekommer olika evenemang såsom till exempel författar- och teaterbesök, Världsbokdagen och firandet av andra litterära händelser.

Kontakt: Sara Lindwall
Tfn: 033 - 35 80 30

 

 

Boktips 9 - 12 år

 1. Stora mekaniska mirakel (2014)

  Omslagsbild för Stora mekaniska mirakel
  [magi, mysterier och ett mycket märkligt äventyr]

  Av: Evans, Lissa

  Språk: Svenska
  Klicka för att sätta betyg på Stora mekaniska mirakel.
  1. Bok Bok (1 st), Stora mekaniska mirakel
 2. Hedda -och den bästa presenten (2014)

  Omslagsbild för Hedda -och den bästa presenten
  1. Bok Bok (1 st), Hedda -och den bästa presenten
 3. Caliciens prinsessor (2014)

  Omslagsbild för Caliciens prinsessor
  en saga

  Av: Trepte, Björn

  Språk: Svenska
  Klicka för att sätta betyg på Caliciens prinsessor.
  1. Bok Bok (1 st), Caliciens prinsessor

Boktips 12 - 15 år

 1. Bandet som inte får brista (2014)

  Omslagsbild för Bandet som inte får brista
  1. Bok Bok (1 st), Bandet som inte får brista
 2. Isvaken (2014)

  Omslagsbild för Isvaken

  Av: Söderquist, Catarina

  Språk: Svenska
  Klicka för att sätta betyg på Isvaken.
  1. Bok Bok (1 st), Isvaken
 3. Gamla synder (2014)

  Omslagsbild för Gamla synder
  1. Bok Bok (1 st), Gamla synder