Minneslista

Du har 0 verk i minneslistan.

Visa minneslistan

Start för innehåll

Boken kommer

För dig som inte kan komma till biblioteket.

Boken kommer 

Om du inte kan komma till biblioteket
på grund av en funktionsnedsättning,
hög ålder eller långvarig sjukdom
kan du anmäla dig till Boken kommer.

Du får då regelbundet böcker levererade till ditt hem med det som du vill låna.

  • Du kan låna vanliga böcker
  • Böcker med extra stor stil
  • Lättlästa böcker
  • Talböcker och ljudböcker
  • Tidskrifter
  • Musik


Det kostar inget att låna genom Boken kommer.

Klicka här för att kontakta ditt närmsta bibliotek för mer information.